هیچ تبلیغی وجود ندارد


ارتباط مستقیم مشتری با کارخانه

عصر خودرو : با توجه به سیاست های جدید گروه سایپا حوزه ارتباط با مشتریان در اولویت توجه قرار گرفته و امید است نظر به نتایج مثبت ، این طرح در قالب طرح جامع ارتباط با مشتریان قرار گرفته و بتوانیم به تمامی محصولات جدید و جاری آن را تسری دهیم.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 20:03:05 1394/8/3
برچسب ها : خودرو , سایپا ,