هیچ تبلیغی وجود ندارد


دبیر انجمن قطعه سازان ایران: پیامد بیکاری نیروی کار تک تک آحاد جامعه را در بر می گیرد

پرشین خودرو: دبیر انجمن قطعه سازان ایران گفت: پرسنل شرکت های قطعه سازی بیشتر متخصص هستند و تعدیل آنها به واحدهای تولیدی ضربه وارد می کند.

منتشر شده توسط persiankhodro.com - تاریخ انتشار : 14:03:43 1394/7/25
برچسب ها : خودرو ,