هیچ تبلیغی وجود ندارد


مشوق‌های خرید خودرو در بازارهای جهانی

عصر خودرو : صنعت خودرو یکی از صنایع اصلی اقتصادهای صنعتی است که رونق آن منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

از سوی دیگر ترغیب مردم به خرید خودرو، یکی از مهم‌ترین نکات بازاریابی و بازارسازی برای خودروسازان به شمار می‌رود.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:03:04 1394/7/22
برچسب ها : خودرو ,