هیچ تبلیغی وجود ندارد


سرایت رکود خودرو به صنایع کشور

عصر خودرو: خودروسازی ایران در حالی این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که به‌نظر می‌رسد ترکش‌های این درگیری، به سایر صنایع نیز اصابت کرده است.

به‌عبارت بهتر، پیکره صنعت هم درگیر رکود شده است.

بنابر تحقیقات انجام شده، خودروسازی با چند صنعت دیگر، ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم دارد و از همین رو، هرگونه افت و خیزی در آن، صنایع بسیار دیگری را نیز درگیر می‌کند.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 08:01:02 1394/7/21
برچسب ها : درگ , خودرو ,