هیچ تبلیغی وجود ندارد


نقش آموزش و پرورش در فرهنگ ترافیک

عصر خودرو: معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهورتهران بزرگ گفت: آموزش‌ و پرورش‌ یکی‌ از قلمروهای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ است‌ که‌ بقای‌ فرهنگی‌ جامعه‌ را از طریق‌ فرایندهای‌ جامعه‌پذیری‌ تضمین می کند.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:02:08 1394/7/9
برچسب ها : خودرو ,