هیچ تبلیغی وجود ندارد


محمد رسول الله(ص) نماینده اسکار ایران

اعضاء هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را برای انتخاب فیلم «محمد رسول الله (ص)» اتخاذ کردند.

منتشر شده توسط persiankhodro.com - تاریخ انتشار : 20:03:45 1394/7/4
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !