هیچ تبلیغی وجود ندارد


تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، توسعه مترو و پرداخت دیون معوق از اولویت‌های اصلی شهرداری تهران

عصر خودرو : شهردار پایتخت تاکید بر اینکه شهرداری تهران به جز توسعه خطوط مترو پایتخت پروژه جدیدی را آغاز نخواهد کرد، گفت:انجام کار جدید در اولویت اصلی ما نیست چراکه سیاست شهرداری تهران تکمیل پروژ‌ه‌های نیمه تمام، تکمیل مترو و پرداخت دیون معوقه است.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:00:07 1394/6/24
برچسب ها : خودرو ,