هیچ تبلیغی وجود ندارد


پس از گم کردن وسایل در مترو چه باید کرد؟

عصر خودرو- پس از ثبت این اشیا، صاحبان آن می توانند با شماره های ستاد تماس گرفته و جویای وسایل گمشده خود شوند که در صورت تطبیق مشخصات، این وسایل به آنها تحویل داده می شود.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:01:08 1394/4/20
برچسب ها : خودرو ,