هیچ تبلیغی وجود ندارد


هادی اصفهانی مشاور دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران شد

عصر خودرو- هادی اصفهانی به سمت مشاور دبیرکل کانون و رئیس کارگروه تدوین روشهای نوین لیزینگ در ایران منصوب شد.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:03:17 1394/6/17
برچسب ها : خودرو ,