هیچ تبلیغی وجود ندارد


ترافیک سنگین و نیمه سنگین در استان تهران

عصر خودرو: ترافیک در اغلب محورهای استان تهران سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 20:03:03 1394/6/12
برچسب ها : خودرو ,