هیچ تبلیغی وجود ندارد


New Suzuki Models Entering Iran

Asre Khodro: Iran Khodro is moving ahead with plans to team up with Japanese automaker Suzuki, according to a new report this week.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:00:14 1394/5/23
برچسب ها : هیچ برچسبی وجود ندارد !