هیچ تبلیغی وجود ندارد


تولید اتوبوس در دو شرکت متوقف شد

عصر خودرو: تولید انواع اتوبوس در کشور 51.

7 درصد کاهش یافت.

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 20:04:06 1394/5/20
برچسب ها : خودرو ,