هیچ تبلیغی وجود ندارد


جهان پـا و... پــدال

عصر خودرو : اگر آنها مرگ نیافرینند، حداقل دلهره‌های وقوع تصادفات مرگبار را می‌آفرینند.

آنها کسانی هستند که با هیجان و دلهره مانوس‌اند و ایجاد این هیجان‌هایی که در اثر سرعت زیاد اتومبیلرانی به وجود می‌آید،

منتشر شده توسط asrekhodro.com - تاریخ انتشار : 14:04:16 1394/5/19
برچسب ها : اتومبیل , خودرو ,